DNA của một nhà triệu phú tiến bộ

1374729509197 300x225 DNA của một nhà triệu phú tiến bộ

Nói một cách đơn giản, càng có nhiều Nhà triệu phú tiến bộ, thế giới
càng tốt đẹp hơn. Bằng cách thêm vào 1.000.000 nhà triệu phú trong thập
niên tới chúng tôi biết rằng thác nước tiến động của những Nhà triệu
phú tiến bộ mới này, khi họ chia sẻ cả về tri thức lẫn tiền bạc với mọi
người, sẽ làm thay đổi tương lai kinh tế của thế giới.
Đây chính là sứ mệnh của chúng tôi: thay đổi tích cực thế giới này bằng cách cung cấp những công cụ và một con đường (phương pháp của chúng tôi) cho những ai cam kết mong muốn trở thành những nhà triệu phú tiến bộ. Khi điều này xảy đến, nó sẽ sinh ra hàng tỉ đôla được tập trung vào hạnh phúc của nhân loại.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>