Cam kết của một nhà triệu phú tiến bộ

  • BƯỚC ĐẦU TIÊN

Hãy đi bước đầu tiên trong sự tin tưởng.
Bạn không cần phải nhìn thấy toàn bộ cầu thang.
Chỉ đi bước đầu tiên.

Martin Luther King JR.

Bất kể bạn đang trong hoàn cảnh nào, bước thứ nhất để kiếm một triệu đầu tiên của bạn là lời cam kết trở thành một nhà triệu phú.
Ở mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều hiểu sự cam kết nghĩa là gì. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa hiểu những nhân tố quan trọng nào cần thiết để biến nó thành hiện thực, để đạt được sự kỳ diệu của nó.
Để có một lời cam kết chân thực đòi hỏi hai điều. Trước tiên là sự khao khát. Việc bạn đã đọc điều này nhiều lần là bằng chứng chứng minh bạn khao khát. Thứ hai là niềm tin. Bạn cần phải cam kết trên sự tin tưởng. Chúng tôi có những công cụ và phương pháp vốn sẽ cho phép bạn trở thành một nhà triệu phú. Bạn cần phải có niềm tin vào quá trình ấy.
Với lòng khát khao và sự sẵn sàng đặt niềm tin vào phương pháp đã được chứng minh của chúng tôi, sự cam kết sẽ nổi lên. Nó sẽ làm bạn vững vàng khi bạn bước từng bước của Nhà triệu phú một phút tiến bộ.
Hans Selye, người tiên phong trong việc tìm hiểu về tâm trạng căng thẳng ở loài người, thường được hỏi những câu hỏi như: “Tình trạng căng thẳng nhất một người có thể đối mặt là gì?”. Câu trả lời không ngờ của ông ấy là: “Không có điều gì để tin.”
Tin tốt lành là, bạn không cần tin rằng mình có thể là một Nhà triệu phú tiến bộ. Hãy để chúng tôi tin điều ấy cho bạn. Chúng tôi biết rằng phương pháp của chúng tôi có hiệu quả. Những gì bạn cần là lòng khát khao và đủ niềm tin để làm theo các bước chúng tôi đã trình bày trong quyển sách này. Khi bạn thực hiện điều ấy, bạn sẽ đang trên đường trở thành một Nhà triệu phú tiến bộ.
Bây giờ hãy chọn trở thành một nhà triệu phú tiến bộ bằng cách ký tên vào bản cam kết sau.

  • BƯỚC THỨ HAI

Xin chúng mừng! Nếu bạn đã đến đây tức là bạn đã đi bước đầu tiên và bạn đang trên đường trở thành một Nhà triệu phú tiến bộ trong thời gian ngắn nhất có thể.
Yếu tố quan trọng thứ hai của sự kỳ diệu của lời cam kết là hành động. Ngoài việc có một niềm tin mãnh liệt, lời cam kết sẽ quy lại thành hành vi.
Tất cả chúng ta đều có nhiều lời cam kết: với bản thân, gia đình, sự nghiệp, bạn bè, và xã hội. Mỗi ngày bạn thực hiện nhiều hành động thẳng hàng với những lời cam kết này. Điều đó có nghĩa là, bạn thực hiện hành động đã cam kết.
Để kiếm một triệu đôla nhanh chóng, bạn phải sẵn sàng thực hiện những hành động đã được cam kết tương tự nhằm trở thành một nhà triệu phú tiến bộ. Bạn phải sẵn sàng đi theo một con đường phải ánh “sự thích hợp của Nhà triệu phú tiến bộ” nơi có sự toàn vẹn giữa lòng khát khao và hành động. Khi điều này xảy ra, ma lực của lời cam kết bắt đầu mở ra.
Bằng cách chia sẻ lời cam kết của bạn với chúng tôi, bạn đang thực hiện một bước quan trọng (bạn đang hành động), vốn sẽ giúp bạn cải thiện đột ngột khả năng trở thành nhà triệu phú một cách nhanh chóng.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>