Bản tuyên ngôn của một nhà triệu phú tiến bộ

images Bản tuyên ngôn của một nhà triệu phú tiến bộ

Điều gì hết sức quan trọng trong việc kiếm tiền theo “cách tiến bộ”? Khi hàng triệu đôla được làm ra theo phương pháp tiến bộ thì quá trình kiếm được tiền sẽ khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp.
Một trong những mục tiêu của Nhà triệu phú tiến bộ là làm ra tiền. Trong nhiều phương diện, ông hay bà ta đang hành động như con ong mật. Mục tiêu chủ yếu của ong mật là hút mật hoa để làm ra mật ong. Trong quá trình bám mật hoa, ong mật thực sự để hết tâm trí vào một mục tiêu lớn hơn nhiều. Cách hướng bay của ong mật 90 độ, phấn hoa sẽ được rắc lên cánh của nó. Khi tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều mật hoa, ong mật sẽ giao phấn cho những thực vật khác. Sự giao phấn này quan trọng hơn việc tạo ra mật nhiều, vì kết quả của nó là một khu vườn xinh đẹp và phong phú.
Những Nhà triệu phú tiến bộ là các con ong kiếm tiền. Bằng cách tập trung thêm càng nhiều giá trị trong khi theo đuổi việc kiếm hàng triệu đôla, Nhà triệu phú tiến bộ thực sự đang làm gia tăng mức sống trên hành tinh này. Sự gia tăng tiêu chuẩn sống này ở 90 độ so với đường bay của Nhà triệu phú tiến bộ.
Hiện tượng 90 độ này đã được tiến sĩ R. Buckminster Fuller xác định theo khoa học như là một sự tiến động.Khi cái gì đó đang ở trong trạng thái chuyển động hướng về phía một mục tiêu cụ thể, điều gì xảy ra một cách tiến động, ở 90 độ, thì quan trọng hơn nhiều.
Những Nhà triệu phú tiến bộ hiểu điều này. Họ biết rằng họ phải tạo ra sự giàu có nơi mà mọi người cùng chiến thắng (tạo ra một tình huống thắng – thắng). Khi họ tập trung vào việc tăng thêm giá trị, những gì xảy ra một cách tiến động sẽ tích cực. Họ có lẽ không hiểu hết được hay đánh giá hết được tất cả những sự kiện tiến động như chúng xảy ra. Họ chỉ biết rằng những điều tích cực bất ngờ sẽ xảy ra miễn là họ tập trung làm tăng thêm càng nhiều giá trị càng tốt (xem minh họa DNA trên trang 20).
Trái lại, một Nhà triệu phú hủ lậu tập trung vào tiền bạc mà không cố gắng làm tăng thêm giá trị (đem lại một kết quả thắng-thua). Khi điều này xảy ra, những sự kiện tiến động sẽ tiêu cực. Vì thế, con đường của Nhà triệu phú không tiến bộ sẽ không mang đến suối nguồn của cải vô tận trong tương lai xa. Và cuối cùng việc không làm tăng thêm giá trị sẽ chặn đứng dòng tiền.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>