chia sẻ kinh nghiệm làm giàu

NHÓM LÝ TƯỞNG

Tóm tắt một phút 1.    Bạn cần một nhóm để đạt được giấc mơ của mình. Thành công không phải là một dự án một mình. 2.    Sự hiệp lực là việc kết nối một cộng với một và nhận được mười một. Sự hiệp lực của một nhóm cho bạn lực đòn bẩy tối đa. 3.    Những giá more »