Nhà Cố Vấn

Được cố vấn bởi một nhà tỷ phú

Được cố vấn bởi một nhà tỷ phú Vào cuối chuyến đi, một quý ông lịch sự đến mời tôi tham gia vào nhóm của ông để tiếp tục cuộc hành trình. Tôi hết sức sửng sốt. Ngày hôm sau đó tôi đã trở thành một phần trong nhóm của nhà tỉ phú này, với một bộ đồ mới trên người và tiền more »

Nhà cố vấn

Tóm tắt một phút   1.    Mỗi người thành công đều có những nhà cố vấn. Một nhà cố vấn là con đường ngắn cho tầm nhìn xa, sự tài giỏi và sự kiên nhẫn. 2.    Cố vấn là một dang lực đòn bẩy có tác động mạnh. Rút tỉa từ kinh nghiệm của nhà cố vấn là cách more »